петък, 22 април 2011 г.Капана - любим квартал - за скитане, скици, снимки