вторник, 17 септември 2013 г.

когато зимата намъкне ботушите си по комините, отлитат дините

Няма коментари: